Forum Ciepła i Gazu

Rola paliw gazowych
w procesie transformacji polskiego ciepłownictwa.

22-24 czerwca 2021, Warszawa,
Airport Hotel Okęcie

PARTNER GŁÓWNY
PGNiG
ORGANIZATORZY
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Studio | 4u

PRELEGENCI

Image

Paweł Majewski

Prezes Zarządu
PGNiG SA
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, w tym także z udziałem Skarbu Państwa. Pełnił funkcję prezesa Zarządu Grupy LOTOS SA, wiceprezesa Zarządu Huty Stalowa Wola SA, członka Zarządu w DO & CO Poland sp. z o.o. oraz prezesa Zarządu Airport Cleaning Service sp. z o.o. Posiada również długoletnie doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach m.in. w PETROLOT sp. z o.o. (obecnie ORLEN Aviation sp. z o.o.), a także jako dyrektor Pionu Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją w PGNiG TERMIKA SA. Członek Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości SA. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych m.in.: ZEM Łabędy sp. z o.o., Jelcz sp. z o.o. oraz Lotniczy Catering Service sp. z o.o.
Image

Robert Perkowski

Prezes Zarządu
Izby Gospodarczej Gazownictwa Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w PGNiG SA
Ekonomista, menadżer, wieloletni samorządowiec. Doktorat obronił w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie, ukończył dwie specjalizacje: marketing i kierowanie oraz finanse i bankowość. Analitykę zarządzania zgłębiał na studiach podyplomowych. Autor kilkunastu artykułów naukowych. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w 2001 r. podczas stażu w departamencie finansowym firmy “Dacon Corp. LTD” przy Queen's University w Kanadzie. W 2002 r. rozpoczął pracę w resorcie sprawiedliwości. W latach 2006-2018 przez trzy kadencje był Burmistrzem Miasta Ząbki. Pełnił również funkcje prezesa Związku Samorządów Polskich. Startował w wyborach samo-rządowych, uzyskując mandat radnego gminnego i powiatowego.
Image

Henryk Mucha

Prezes Zarządu
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Odpowiedzialny za sprzedaż w segmentach B2C oraz B2B. Sprawuje nadzór m.in. nad obszarami: zakupów i bilansowania, strategii, rozwoju, IT oraz marketingu. Autor strategii operacyjnej spółki  na lata 2017-2020 oraz autor licznych projektów tworzących transformację spółki w obszarze sprzedaży, zarządzania obsługą klienta, rozwoju produktów oraz narzędzi IT. Doświadczenie menadżerskie zdobywał m.in w obszarach IT oraz energy & utility, pracując dla takich firm jak: Atos Polska SA, Bull Polska sp. z o.o., AMG.net SA, WASKO SA oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN SA.
Image

Janusz Dobrosielski

Prezes Zarządu
PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Elektrotechnika, specjalizacja – Przesył i Rozdział Energii Elektrycznej. Od 2001 roku związany z Grupą Kapitałową PGNiG, gdzie pracował w obszarach handlu, planowania i rozwoju. Odpowiadał m.in. za uruchomienie segmentu sprzedaży energii elektrycznej w strukturach PGNiG SA, w tym wdrożenie centralnego systemu bilingowego do obsługi sprzedaży energii elektrycznej, a także pozyskanie pierwszych świadectw pochodzenia energii elektrycznej („żółte” certyfikaty) dla GK PGNiG. Początkowo w Polskich Elektrowniach Gazowych sp. z o.o., następnie w PGNiG ENERGIA SA, a od 2016 roku w strukturach PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. tworzył centra kompetencyjne Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie energetyki rozproszonej. Autor i współautor licznych prac studialnych związanych z rynkiem energii oraz analiz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki gazowej.
Image

Ireneusz Krupa

Członek Zarządu ds. rozwoju i inwestycji 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Absolwent Wydziałów Mechaniczno-Energetycznego oraz Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Zarządzania i Marketingu oraz Politechnice Warszawskiej w zakresie Inżynierii Gazownictwa. W Szkole Głównej Handlowej ukończył studia z Zarządzania Projektami. Absolwent studiów Executive MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z Institut d'Administration des Entreprises Aix–Marseille. Posiada uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami w zakresie instalacji i sieci gazowych oraz certyfikat PRINCE2 Practitioner. Posiada duże doświadczenie zawodowe w eksploatacji obiektów energetycznych. Z branżą gazowniczą związany od ponad 25 lat. Początkowo jako Projektant, a następnie Kierownik Pracowni Projektowej w GAZOPROJKET S.A. uczestniczył w projektowaniu najważniejszych inwestycji w branży w tym: Systemu Gazociągów Tranzytowych, magazynów gazu w Mogilnie i Wierzchowicach, tłoczni gazu tranzytowych oraz w Hołowczycach, Jeleniowie, Krzywej, Kotowie i Załęczu, największych węzłów gazu i kilkudziesięciu stacji gazowych. Po przejściu do Centrali PGNiG S.A. brał udział w najważniejszych projektach strategicznych związanych z dywersyfikacją dostaw gazu do Polski, takich jak budowa Terminalu LNG w Świnoujściu oraz połączenia Polska - Dania Baltic Pipe. W ostatnich latach związany z OSP GAZ-SYSTEM S.A., w którym odpowiadał za rozwój systemu przesyłowego, planowanie nowych programów i projektów inwestycyjnych, a także tworzenie wieloletnich planów rozwoju stanowiących odpowiedź na potrzeby rozwijającego się rynku gazu w Polsce. Jednocześnie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Dyspozycji Gazu.Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami branżowymi. Posiada stopień Dyrektora Górniczego II stopnia. Członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.
Image

Artur Michalski

Zastępca Prezesa Zarządu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Mgr inż. Artur Michalski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (1999). Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe, m.in. Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, Podyplomowe Studium Kompensacje Przyrodnicze Natura 2000 (SGGW), a także Studium Relacje Międzynarodowe i Dyplomacja oraz Podyplomowe Studium Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i zarządzanie. Ukończył również podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA). W latach 2006-2008 był wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie wcześniej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym czasie był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, obecnie ponownie pełni tę funkcję od grudnia 2015 roku. W przeszłości był doradcą ministra środowiska oraz szefem gabinetu politycznego ministra. W latach 2000-2001 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku doradcy Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Konwencji Klimatycznej ONZ. Działa społecznie w organizacjach ekologicznych, m.in. w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Od roku 2002 uczestniczy w badaniach naukowych prowadzonych przez Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych (SGGW). W 2020 roku odznaczony został przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości. W 2016 roku otrzymał z rąk Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wręczył mu w 2016 roku Kordelas Leśnika Polskiego za szczególne zasługi dla leśnictwa.
Image

Jacek Jaworski

Zastępca Dyrektora ds. Gazownictwa, Instytut Nafty i Gazu
Pańtwowy Instytut Badawczy
Ukończył studia wyższe w 1996 roku na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek: Górnictwo i Geologia, specjalność: Gazownictwo Ziemne. Pracę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Laboratorium Metrologii Przepływów Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie na stanowisku inżyniera branżowego, a od 1997 roku na stanowisku asystenta. W 2004 roku, na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych  w specjalności inżynieria gazownicza. W 2004 roku zaczął kierować Zakładem Metrologii Przepływów, a od maja 2008 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego. Od kwietnia 2015 roku jest członkiem Zarządu IGG, a od 26 lipca 2016 r. do 1 marca 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu IGG. Jest autorem lub współautorem 45 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych, krajowych i międzynarodowych, 2 monografii, 1 patentu oraz 69 referat ów wygłoszonych na konferencjach naukowych. Specjalizuje się głównie w badaniu systemów gazowniczych, systemów pomiarowo-rozliczeniowych oraz stosowaniu wodoru i innych OZE w gazociągach.
Image

Sławomir Sieradzki

Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu w GAZ-SYSTEM S.A.
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz podyplomowych studiów zarządzania finansami przedsiębiorstw na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Z branżą energetyczną związany od 2006 r., kiedy zaczął rozwijać swoją karierę w Departamencie Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki. Do Grupy Kapitałowej GAZ-SYSTEM dołączył w 2011 r. najpierw jako główny specjalista w spółce Polskie LNG, następnie jako Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju w GAZ-SYSTEM S.A. Swoje doświadczenie zdobywał przy budowie Terminalu LNG w Świnoujściu oraz w radach nadzorczych spółek grupy kapitałowej PGNiG SA. Stanowisko Dyrektora Pionu Rozwoju Rynku Gazu objął w 2018 r. Kluczowe zadania, jakimi się zajmuje to przede wszystkim: rozwój krajowego systemu przesyłowego gazu i budowa transgranicznych połączeń m.in. z Litwą, Słowacją, Danią oraz LNG; relacje z klientami; współpraca międzynarodowa i reprezentowanie spółki w organizacjach związanych z sektorem gazu na poziomie europejskim i międzynarodowym. W latach 2016-2019 był członkiem Komitetu Wykonawczego GLE (Gas LNG Europe) oraz przewodniczącym GLE Advocacy Group w ramach europejskiego stowarzyszenia branżowego Gas Infrastructure Europe.
Od 2019 roku jest liderem grupy roboczej „Long term strategy in environment-conscious markets” w ramach Komitetu Strategicznego International Gas Union (IGU).
Image

Jacek Szymczak

Prezes Zarządu Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Jacek Szymczak jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Od 20 lat pełni funkcję Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Wcześniej pełnił m.in. funkcje Dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz pracował jako ekspert Związku Miast Polskich.
Image

Bogusław Regulski

Wiceprezes Zarządu Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, z tytułem magistra inżyniera mechanika o specjalności termoenergetyka, oraz Studiów Podyplomowych Politechniki Warszawskiej w zakresie zrównoważonych systemów zaopatrzenia w energię i świadectw energetycznych budynków. Audytor energetyczny. Od początku swojej ponad trzydziestoletniej kariery zawodowej związany z ciepłownictwem i energetyką. Długoletni działacz stowarzyszeń i organizacji branżowych. Uczestnik i prelegent wielu konferencji i seminariów specjalistycznych z zakresu energetyki i ciepłownictwa. Wykładowca zagadnień związanych z ciepłownictwem w ramach kilku edycji Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, a także Politechniki Warszawskiej. Autor publikacji na temat gospodarki cieplnej w gminach oraz aktualnych i strategicznych problemów wymagających rozwiązania przez przedsiębiorstwa ciepłownicze, zamieszczanych w wielu czasopismach branżowych. Aktywny uczestnik gremiów opiniotwórczych z zakresu gospodarki energetycznej, legislacji branżowej na poziomie krajowym i europejskim. Członek grupy ekspertów ds. energetyki Narodowego Banku Polskiego. Od 1999 jest Wiceprezesem Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.
Image

Przemysław Kołodziejak

Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła S.A.
Od ponad 20 lat jest związany z branżą energetyczną, a jego doświadczenie koncentruje się głównie na kogeneracji gazowej. Czynnie uczestniczył w procesie budowy, a następnie eksploatacji dwóch elektrociepłowni wyposażonych w turbiny gazowe. Od 1997 do 2018 roku pełnił funkcje kierownicze w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach. Jako dyrektor ds. Technicznych odpowiadał za całokształt zagadnień związanych z operacyjnym kierowaniem zakładami spółki. Wcześniej pełnił funkcję członka zarządu spółki Energia Siedlce. Od marca 2018 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PGE Energia Ciepła S.A. odpowiedzialnego za obszar produkcji. Od lutego 2020 roku pełni funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i finansów w energetyce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżyniera środowiska, górnictwo i energetyka, uzyskany na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Jest współautorem patentu „Układ do magazynowania gazu ziemnego w postaci skroplonej z instalacją do odzysku energii”. Był współpracownikiem Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, a także wykładowcą na studiach podyplomowych. Członek założyciel (2005 r.) Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, później członek zarządu i jego prezes. Zasiadał także w licznych organizacjach branżowych i radach programowych konferencji, był ekspertem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i członkiem Rady Oddziału Południowo-Wschodniego.
Image

Paweł Adamów

Wiceprezydent Konina
Ekspert w dziedzinie samorządu terytorialnego z 10-letnim doświadczeniem w administracji samorządowej. Ukończył studia na kierunkach administracja samorządowa oraz finanse samorządu terytorialnego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracach Związku Miast Polskich, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, senackiego zespołu ds. finansów publicznych, Forum Debaty Publicznej ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP. Doceniony i uhonorowany przez Ministerstwo Finansów za prace na rzecz finansów samorządu terytorialnego. Paweł Adamów bezpośredniego pracował na różnych polach przy tworzeniu i rozwoju aglomeracji poznańskiej, która powstała 10 lat temu i która następnie przekształciła się w Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Aglomeracja wielokrotnie uznawana była za modelowy przykład współpracy międzygminnej w Polsce. Autor projektu ustawy metropolitalnej dla Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, rozpatrywanej przez Sejm w 2016 roku. Członek zespołu koordynującego uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, która okazała się ogromnym sukcesem. Specjalista w zakresie przetargów oraz rozliczeń finansowych. Spore doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne, potwierdzone sukcesem. Kilka lat doświadczenia w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - instytucji organizującej konkursy na realizację inwestycji i projektów miękkich o charakterze międzygminnym o łącznej wartości około 1 mld zł. Z tych środków aktualnie trwa budowa lub przebudowa kilkudziesięciu węzłów przesiadkowych na obszarze Metropolii Poznań o wartości ok. 600 mln zł. Paweł Adamów uczestniczył w tworzeniu grup zakupowych energii i gazu dla gmin zrzeszonych w Metropolii Poznań, dających kilkumilionowe roczne oszczędności. Ma doświadczenie w pracy na rzecz Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (członek rady nadzorczej, wiceszef komisji rewizyjnej), która jako pierwsza spółdzielnia w Poznaniu wprowadza rozwiązania fotowoltaiczne. Dobrze zna projekty i praktyki, które sprawdziły się w Poznaniu, Metropolii Poznań i w miastach zrzeszonych w Związku Miast Polskich, które chce wdrożyć w Koninie. Od 2018 roku Wiceprezydent Konina odpowiedzialny za sprawy gospodarcze, w tym za tematy związane z rozwojem klastra energii.
Image

Remigiusz Nowakowski

Prezes zarządu
Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych
Od 2020 Executive Director, Heating & Cooling, Poland and Baltics, Fortum. W latach 2018 -2020 – Prezes Zarządu, PILE ELBUD SA. W latach 2016-2019 – Member of the Board, EURELECTRIC – Unia Przedsiębiorstw Energetycznych w Europie. Od 2016 – Wiceprezydent, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – ogólnopolskiej organizacji pracodawców, działającej w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r. W latach 2015-2016 – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia SA oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Tauron Dystrybucja SA a także członek rad nadzorczych w spółkach grupy:Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. i TAMEH – TAURON ArcelorMittal Energy Holding. W latach 2015-2016 – Przewodniczący Komitetu Strategii, Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA. W 2016 – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. W latach 2008-2015 – Dyrektor Wykonawczy, Członek Management Team, Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. W latach 2006-2008 – Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Energiapro SA (obecnie Tauron Dystrybucja SA) oraz Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia SA – realizując rządowy program konsolidacji sektora energetycznego oraz wydzielenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Absolwent Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz absolwent Prawa, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami oraz projektami inwestycyjnymi w branży energetycznej i ciepłowniczej, a także doskonałą znajomość specyfiki sektora energetycznego oraz zasad działania rynków energii i ciepła. Potwierdzone w praktyce zdolności przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami w otoczeniu międzynarodowym.
Image

Andrzej Bondyra

Wiceprezes Zarządu
Agencja Rynku Energii S.A.
Andrzej Bondyra jest absolwentem Studiów magisterskich na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe: Akademia Energetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie a także Studia podyplomowe z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości MSR/MSSF w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania. Karierę zawodową rozpoczął w bankowości. Pełnił między innymi funkcję Prezesa Zarząd spółki leasingowej WBC Leasing Sp. z o. o.. Pracował również jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Fabryka Maszyn w Janowie Sp. z o.o., Dyrektor Finansowy Stella Pack S.A., Dyrektor Ekonomiczny - Koordynator Zarządzania Operacyjnego SIPMA S.A., Dyrektor Finansowy BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A., INTERIM MANAGER Dyrektor Finansowy/ Doradca Zarządu, Dyrektor Zarządzający SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji oraz Dyrektor Finansowy w zakładach produkcyjnych. Od 2019 r. związany z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A., gdzie pełnił między innymi funkcję Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A.
Image

Paweł Okoński

Dyrektor Biura Finansowania Projektów Ekologicznych
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży finansowo-doradczej. Przed dołączeniem do Grupy Kapitałowej BOŚ w 2014 roku, pracował jako Vice President w amerykańskim funduszu private equity Riverside, w Banku WestLB, w Grupie Kapitałowej BNP Paribas (Cetelem) oraz w branży doradczej (PwC, Hexagon Capital Advisors). Absolwent Finansów (SGH) oraz Prawa (UW), studiował również w USA oraz Niemczech
Image

Leszek Goli

Dyrektor Oddziału
Budownictwa Energetycznego 
i Przemysłowego Budimex SA
Dyrektor Oddziału Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego w Budimex S.A. Odpowiada za nadzór, koordynację oraz kontrolę realizowanych przez Budimex S.A. kontraktów w obszarze energetycznym i przemysłowym, a także współtworzenie ofert. Absolwent KAMP (Koźmiński Advanced Management Program), SGH w Warszawie w zakresie zarządzania projektami oraz Politechniki Opolskiej.
Image

Sebastian Walerysiak

Prezes Zarządu
Viessmann z o.o.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Handlu i Prawa Łazarskiego w Warszawie. Z firmą Viessmann związany od ponad 20 lat, czyli od początku swojej ścieżki zawodowej. W trakcie kariery zawodowej w Viessmann, miał krótką przerwę: w latach 2009-2010 w Funduszu Inwestycyjnym Mistral S.A pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Projektami Biznesowymi, a następnie był Prezesem Zarządu firmy Giełda Wschodnia S.A. Wyrazem uznania dla kompetencji managerskich oraz dużego doświadczenia w branży grzewczej, było powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu firmy Viessmann w 2011 roku. Jego indywidualne osiągnięcia, efektywne zarządzanie, wieloletni wkład w rozwój firmy, intuicja biznesowa oraz wspieranie istotnych dla rozwoju branży inicjatyw zostały trzykrotnie wyróżnione tytułem Osobowość Branży (lata 2017 -2019) oraz tytułem „Lider Przedsiębiorczości” przyznawanym przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji. Prelegent w kolejnych edycjach Kongresu Trendy Energetyczne - jednego z najważniejszych spotkań branży energetycznej. Jego osiągnięcia i zaangażowanie w proces transformacji energetycznej w Polsce zostały wyróżnione przez Polskie Centrum Inteligentnego Rozwoju prestiżowym odznaczeniem “Zasłużony dla Inteligentnego Rozwoju”. Pytany o swój największy sukces, odpowiada, że jest to umiejętność budowania długotrwałych relacji z klientami, opartych na zaufaniu i szacunku.
Image

Krzysztof Godala

Dyrektor ds. Klientów Strategicznych,
Viessmann Sp. z o.o. 
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej - Instytut Techniki Cieplnej i Chłodnictwa. W branży grzewczej pracuje od 1992 roku. Większość swojej kariery zawodowej związał z firmą Viessmann Sp. z o.o., w której z przerwą pracuje już ponad 20 lat pełniąc obowiązki na różnych stanowiskach (Przedstawiciela Handlowego, Produkt Menadżera, Dyrektora Sprzedaży). W latach 2009 -2011 pełnił obowiązki Dyrektora Sprzedaży w firmie De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.Obecnie jako Dyrektor ds. Klientów Strategicznych w firmie Viessmann Sp. z o.o. rozwija nowoczesne kierunki działania firmy, budując nowe portfolio produktów i usług oraz długofalową współpracę ze strategicznymi partnerami - liderami branży budowlanej (z architektami, deweloperami, generalnymi wykonawcami), a także z dostawcami paliw i energii. Posiada wieloletnie, poparte sukcesami, doświadczenie sprzedażowe i menedżerskie.
Image

Andrzej Goździkowski

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Metrolog Sp. z o.o. 
Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej o specjalności Klimatyzacja, Wentylacja i Ogrzewnictwo a także Francusko - Polskich Studiów Podyplomowych  Mastere Banque et Finance  Wyższej Szkoły Handlowej w Rouen i Politechniki Gdańskiej. Od początku swojej drogi zawodowej jest związany z branżą energetyczną. Jako Członek Zarządu Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. przez kilkanaście lat  współtworzył  i rozwijał Grupę ECO. W październiku 2019 dołączył do Grupy CEZ obejmując funkcję Członka Zarządu w Spółce Metrolog Sp. z o.o. Od stycznia 2020 pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego w Metrolog Sp. z o.o.
Image

Adam Wawrzynowicz

radca prawny, wspólnik zarządzający,
Wawrzynowicz i Wspólnicy spółka komandytowa
Ekspert rynku gazu. Prawnik regulacyjny, specjalizujący się w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw działających na rynku energetycznym, w tym w szczególności na rzecz firm działających w segmencie gazownictwa, elektroenergetyki, ciepłownictwa i energetyki odnawialnej. Posiada doświadczenie zarówno w doradztwie dotyczącym kwestii regulacyjnych (postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki), jak i doradztwie obejmującym pozostałe sfery aktywności przedsiębiorstw (m.in. doradztwo związane z IT i wdrożeniami systemów teleinformatycznych, transakcje handlowe, zamówienia publiczne). Świadczył usługi doradztwa prawnego na rzecz największych operatorów systemu gazowego w Polsce w ramach projektów dotyczących między innymi bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski, systemu wsparcia dla Terminalu LNG w Świnoujściu czy z zakresu zapasów obowiązkowych gazu. Doradzał przy konsolidacji spółek dystrybucyjnych w grupie PGNiG oraz w projekcie wydzielenia z grupy kapitałowej PGNiG segmentu dystrybucji i wyznaczenia PGNiG S.A. operatorem systemu magazynowania. Brał udział w pracach dotyczących opracowania koncepcji dostosowania modelu funkcjonowania Operatora Systemu Magazynowania do założeń wynikających z III Pakietu Energetycznego. Współautor założeń do projektu ustawy Prawo gazowe przygotowywanego na zlecenie Izby Gospodarczej Gazownictwa. Doradzał przy projektach z zakresu telekomunikacji, energetyki odnawialnej oraz inwestycji infrastrukturalnych. Nadzorował doradztwo prawne związane z opracowaniem projektów podstawowych dokumentów regulujących działalność w segmencie magazynowania i dystrybucji gazu ziemnego – Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Reprezentował kluczowe spółki z GK PGNiG w postępowaniach o udzielenie koncesji, postępowaniach taryfowych oraz w postępowaniach o wyznaczenie operatorów systemów gazowych.
Image

Wojciech Jakóbik

Redaktor Naczelny Portalu BiznesAlert.pl
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Analityk rynku energii od 2009 roku. Redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Autor publikacji dziennikarskich i naukowych.
ORGANIZATORZY
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Studio } 4u
KONTAKT
Adres
Studio | 4u

70-782 Szczecin
ul. Leśna Polana 17

Adres
+48 607 220 470
+48 602 365 879
© 2022 (c) studio | 4u . All Rights Reserved.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz politykę prywatności (RODO)
Forum ciepła i gazu