Forum Ciepła i Gazu

Rola paliw gazowych
w procesie transformacji polskiego ciepłownictwa.

22-24 czerwca 2021, Warszawa,
Airport Hotel Okęcie

PARTNER GŁÓWNY
PGNiG
ORGANIZATORZY
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Studio | 4u

PROGRAM

Wtorek, 22 czerwca 2021r.

16:00 Otwarcie Biura Forum
Zakwaterowanie uczestników
20:00 Kolacja dla uczestników zakwaterowanych w Hotelu Airport Hotel Okęcie 

I DZIEŃ OBRAD, Środa 23 czerwca 2021r.

08:00 Otwarcie Biura Forum i rejestracja uczestników/td>
09.00-09.30 Inauguracja obrad Forum Ciepła i Gazu 

Prowadzący: Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl
 • Przywitanie i otwarcie Obrad przez Organizatora Krzysztofa Mastylaka, Studio 4u,
 • Wystąpienie Partnera Głównego Forum, Prezesa Zarządu PGNiG SA Pawła Majewskiego
 • Wystąpienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina
 • Wystąpienie Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jacka Szymczaka
 • Wystąpienie Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa Roberta Perkowskiego
 • Wystąpienie Wiceprezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artura Michalskiego
 09:30 WYSTĄPIENIA I PREZENTACJE CZ.I 
 09.30-09.50 Jacek Szymczak, Bogusław Regulski, Zarząd IGCP
Wizja, założenia i cele transformacji energetycznej według „Europejskiego Zielonego Ładu”, a przyszłość polskiego ciepłownictwa.
09.50-10.20 Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu DISE
Rola gazu ziemnego w aktualnej strategii klimatycznej Unii Europejskiej.
10.05-10.20 Radosław Tabak, Naczelnik Wydziału Departamentu Ciepłownictwa
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Transformacja ciepłownictwa w Polsce w świetle celów Polityki energetycznej Polski do 2040 roku i wyzwań strategii klimatycznej UE.
10.20-10.35 Adam Wawrzynowicz, Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy
Dekarbonizacja sektora gazowniczego w świetle strategii i regulacji Unii Europejskiej.
10.35-10.05 Sławomir Sieradzki, Dyrektor, Pion Rozwoju Rynku Gazu, GAZ-SYSTEM S.A.
Gaz ziemny – bezpiecznym paliwem dla transformacji ciepłownictwa i energetyki (plany rozwoju sieci przesyłowej i połączeń międzysystemowych w kontekście prognozy zapotrzebowania na gaz.
10.50-11.05 Ireneusz Krupa, Członek Zarządu PSG sp. z o.o.
Rozwój sieci dystrybucyjnych w kontekście potrzeb związanych z transformacją ciepłownictwa.
11.05-11.20 Janusz Dobrosielski, Prezes Zarządu PGNiG Termika Energetyka Rozproszona
Techniczne i finansowe aspekty inwestycji w małe i średnie jednostki kogeneracyjne na paliwa gazowe.
11.20-11.35 Sebastian Walerysiak, Prezes Zarządu, Viessmann sp. z o.o.
Czy w polskiej strategii walki ze smogiem jest miejsce dla kotłów gazowych?
11.35-11.50 Henryk Mucha, Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny
Sprzedawca gazu na rynku ciepłownictwa – dostawca gazu czy kreator zmiany technologicznej?
12:00-12.30 PANEL DYSKUSYJNY

Praktyczne aspekty wdrożenia paliw gazowych w ciepłownictwie systemowym.


Moderator: Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, DISE

Uczestnicy:
 • Przemysław Kołodziejak, Prezes Zarządu PGE EC
 • Jacek Szymczak, Prezes Zarządu IGCP
 • Radosław Tabak, Naczelnik Wydziału Departamentu Ciepłownictwa,
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Adam Wawrzynowicz, Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy
 • Henryk Mucha, Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny
 • Janusz Dobrosielski, Prezes Zarządu PGNiG Termika Energetyka Rozproszona sp. z o.o.
 • Ireneusz Krupa, Członek Zarządu PSG sp. z o.o.
 • Sławomir Sieradzki, Dyrektor, Pion Rozwoju Rynku Gazu, GAZSYSTEM SA
 • Krzysztof Godala, Dyrektor ds. Klientów Strategicznych Viessmann sp. z o.o.
13.30-14.30 Lunch 
  WYSTĄPIENIA I PREZENTACJE CZ.II

Prowadzący: Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl
14.30-14.45 Michał Piwowarczyk , Zastępca Dyrektora, Departament Partnerstwa Publiczno- Prywatnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Instrumenty wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla transformacji ciepłownictwa.
14.45-15.00  Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW
Fundusze krajowe dedykowane transformacji ciepłownictwa.
15.00-15.15 Leszek Goli, Dyrektor Oddziału Budownictwa Przemysłowego i Energetycznego BUDIMEX S.A.
BUDIMEX – nowe możliwości wsparcia inwestycji w ciepłownictwie
15.15-15.30 Paweł Okoński, Dyrektor Biura Finansowania Projektów Ekologicznych BOŚ S.A.
Finansowanie projektów modernizacji ciepłowni z perspektywy bankowej
15.30-15.45 Paweł Adamów, Zastępca Prezydenta Miasta Konina
Wielkopolska Dolina Energii – Wodór paliwo przyszłości.
15.45-16.00 Andrzej Goździkowski, Prezes Zarządu METROLOG Sp. z o.o.
Transformacja ciepłownictwa na przykładzie nowatorskich projektów energetycznych realizowanych przez Metrolog sp. z o.o.
16.00-16.15 Jacek Jaworski, Zastępca Dyrektora ds. Gazownictwa, Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy
Dodawanie wodoru do gazu ziemnego – analiza wpływu na sieci i instalacje gazowe.
16.15-17.45 PANEL DYSKUSYJNY

Źródła finansowania transformacji w ciepłownictwie w kontekście wykorzystania paliw przyszłości - biometan i wodór rozwiązaniem dla transformacji ciepłownictwa i gazownictwa.

Moderator: Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl

Uczestnicy:
 • Michał Piwowarczyk , Zastępca Dyrektora ,Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Artur Michalski, Wice Prezes Zarządu, NFOŚiGW
 • Paweł Adamów, Zastępca Prezydenta Miasta Konina
 • Leszek Goli, Dyrektor Oddziału Budownictwa Przemysłowego i Energetycznego BUDIMEX S.A.
 • Jacek Jaworski, Dyrektor, INiG
 • Paweł Okoński, Dyrektor Biura Finansowania Projektów Ekologicznych BOŚ S.A.
 • Andrzej Bondyra, Wiceprezes Zarządu ARE S.A.
20.00-24.00 Bankiet 

II DZIEŃ OBRAD, Czwartek 24 czerwca 2021r.

07:00 - 10:00 Śniadanie
10:00 Wyjazdy uczestników Forum

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Konferencji.
ORGANIZATORZY
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Studio } 4u
KONTAKT
Adres
Studio | 4u

70-782 Szczecin
ul. Leśna Polana 17

Adres
+48 607 220 470
+48 602 365 879
© 2022 (c) studio | 4u . All Rights Reserved.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz politykę prywatności (RODO)
Forum ciepła i gazu