Forum Ciepła i Gazu

Rola paliw gazowych
w procesie transformacji polskiego ciepłownictwa.

22-24 czerwca 2021, Warszawa,
Airport Hotel Okęcie

PARTNER GŁÓWNY
PGNiG
ORGANIZATORZY
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Studio | 4u

ZASADY SANITARNE W ZWIĄZKU Z SARS-COV-2

Image
Pobierz zasady sanitarne w związk z SARS-CoV-2
 

WSTĘP

 1. Osoby z grupy ryzyka zarażeniem koronawirusem, np. powyżej 70 roku życia lub przewlekle chore – proszone są o rozważenie uczestnictwa w FORUM Osoby, które w ostatnich 7 dniach przed rozpoczęciem FORUM, miały kontakt z osobą zakażoną, bądź mają objawy chorobowe
 2. (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, utrata smaku) – proszone są o pozostanie w miejscu zamieszkania i powiadomienie Organizatora.
  W takim przypadku Organizator zaproponuje zmianę formy udziału z osobistej na Online.

UCZESTNIK KONFERENCJI ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 1. zakrywania ust i nosa we wszystkich zamkniętych ogólnodostępnych przestrzeniach FORUM takich jak:
 2. sale konferencyjne, sale restauracyjne, hole, ciągi komunikacyjne, toalety,
 3. w restauracji i punktach gastronomicznych zdejmowania maseczki tylko na czas posiłku,
 4. bezdotykowego witania się,
 5. bezdotykowych wejść w przestrzenie FORUM,
 6. zachowania w kolejkach odstępu 1,5 m od kolejnej osoby, a podczas rozmowy – bezpiecznej odległości,
 7. częstej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych przez Organizatora i Hotel,
 8. w sali konferencyjnej i podczas posiłków korzystania z miejsc do tego przeznaczonych z zachowaniem dystansowania, zaleca się korzystanie z jednego miejsca,
 9. nie gromadzenia się w ciągach komunikacyjnych dla zachowania dystansu z przechodzącymi,
 10. korzystania z windy w towarzystwie max. 3 osób,
 11. korzystania z publicznych toalet bez tworzenia kolejek wewnątrz,
 12. przestrzegania ustalonych przez Organizatora kierunków ruchu wewnątrz obiektów, w których odbywa się FORUM.

ORGANIZATOR FORUM ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 1. rejestracji Uczestników zza bezpieczniej osłony, z zasłonięciem nosa i ust maseczką, ewentualnie przyłbicą oraz użyciem rękawic ochronnych,
 2. dezynfekcji lady recepcyjnej co godzinę,
 3. wskazania osób do kontaktu w sprawach związanych przestrzeganiem niniejszych zasad z podaniem nazwisk i numerów telefonów – patrz pkt. 38 Zasad.
 4. udostępnienia w widocznym miejscu numeru telefonu do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 5. zapewnienia wyposażonego pomieszczenia w celu czasowej izolacji osoby z objawami chorobowymi – zapewnia Airport Hotel Okęcie,
 6. udostępnienia służbom sanitarnym niezbędnych danych osobowych i kontaktowych Uczestników FORUM, w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 7. monitorowania stosowania zasad sanitarnych obowiązujących Hotel.

HOTEL ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 1. zapewnienia oznaczonego osobnego wyjścia i wejścia do części konferencyjnej,
 2. zapewnienia szatni z możliwością wieszania ubrań na co drugim wieszaku,
 3. zapewnienia odpowiedniej liczby punktów do dezynfekcji rąk, a w szczególności przy wejściach, w obszarze recepcji, przy windach, punktach gastronomicznych oraz toaletach,
 4. częstego wietrzenia pomieszczeń, w których będzie odbywać się FORUM,
 5. częste dezynfekowanie powierzchni dotykowych np. klamki, poręcze, uchwyty, itp.
 6. ustawienia stołów do posiłków z zachowaniem 1,5 m odległości pomiędzy siedziskami,
 7. wydawania Uczestnikom posiłków oraz napoi bezpośrednio przez obsługę (bez bufetów),
 8. wyposażenia personelu w środki ochronne: maseczki/przyłbice, rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji,
 9. sprzątania i wietrzenia pokoi również na życzenie Uczestnika,
 10. wyznaczenia pomieszczenia do izolacji podejrzanego chorego,
 11. przechowywania śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
 12. Osoby, u których wystąpiły niepokojące objawy chorobowe podczas FORUM proszone są o pozostanie w pokoju i telefoniczne poinformowanie o tym fakcie Organizatora (pkt. 38 Zasad).
 13. Organizator zapewni kontakt z lekarzem, powiadomienie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz personelu hotelu w celu natychmiastowej dezynfekcji obszaru, w którym poruszała się chora osoba.
 14. Do momentu przyjazdu służb sanitarnych osoba z podejrzeniem o COVID-19 oczekiwać będzie na transport w wyznaczonym pomieszczeniu.
 15. W razie pogarszania się stanu zdrowia – chory niezwłocznie powinien dzwonić pod numery alarmowe 999 lub 112.
 16. Organizator przeprowadzi wywiad wśród Uczestników w celu ustalenia listy osób obecnych w czasie i miejscu przebywania potencjalnie chorego.
 17. Ze strony Organizatora osobami do kontaktu ws. przestrzegania niniejszych Zasad są:
  Krzysztof Mastylak: +48 607 220 470
  Aleksandra Miśkiewicz : +48 602 365 879
 18. Zgłoszenia ws. podejrzenia zarażeniem koronawirusem można składać także telefonicznie w recepcji Hotelu.
 19. Po stwierdzeniu zagrożenia epidemicznego Uczestnicy FORUM zobowiązani są do stosowania wytycznych, wydawanych instrukcji i poleceń przez pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej

KWESTIE FORMALNO-PRAWNE

 1. Niniejsze Zasady sporządzono na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 24 lipca 2020 r., obowiązują na całym terenie, gdzie organizowana jest KONFERENCJA.
 2. Powyższe zasady uzależnione są od aktualnej sytuacji epidemiologicznej panującej w trakcie trwania KONFERENCJI oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 3. FORUM będzie przeprowadzona z poszanowaniem właściwych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
 4. Jednakże Organizator w możliwie najdalej idącym zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące regulacje prawne, wyłącza odpowiedzialność wobec Uczestników za skutki zdrowotne związane z przejazdem oraz pobytem na FORUM. Uczestnictwo w FORUM jest jednocześnie wyrażaniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych dotyczących stanu zdrowia (wyłącznie w zakresie prawidłowej realizacji procedur opisanych powyżej) w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. a, c, h, i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
Organizator
Forum Ciepla i Gazu 2021
ORGANIZATORZY
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Studio } 4u
KONTAKT
Adres
Studio | 4u

70-782 Szczecin
ul. Leśna Polana 17

Adres
+48 607 220 470
+48 602 365 879
© 2022 (c) studio | 4u . All Rights Reserved.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz politykę prywatności (RODO)
Forum ciepła i gazu